Wielki sukces zawodniczki bocheńskiego "Promienia" 2017-09-22
W dniach 15 - 17.09 prowadzone były w Starachowicach zawody strzeleckie Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie) w strzelaniu zarówno z broni pneumatycznej jak i kulowej. Wspaniały sukces odniosła zawodniczka "Promienia" Katarzyna Szęszoł, która zwyciężyła we wszystkich trzech rozgrywanych konkurencjach. CZYTAJ
Transport ekologiczny – warsztaty dla dzieci 2017-09-21
Pracownia „Rerum – architektura krajobrazu” przeprowadziła 20 września w Miejskim Domu Kultury w Bochni warsztaty artystyczne dla najmłodszych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. CZYTAJ
Wspaniała zabawa mimo niepogody 2017-09-20
Kolejne wydarzenia (19 września) w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu miały miejsce, z powodu niekorzystnej pogody, w sali kameralnej Kina Regis. CZYTAJ
Kolejne dofinansowanie dla Gminy Miasta Bochnia na wymianę starych kotłów 2017-09-19
Dnia 12 września 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dokonał wyboru do dofinansowania projektu Gminy Miasta Bochnia pn. „Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe)”. CZYTAJ
Bocheńska pływalnia już czynna - wysoka jakość wody 2017-09-19
Zakończono przerwę techniczną 2017, podczas której wykonano najważniejszą modernizację od początku istnienia pływalni - modernizację systemu uzdatniania wody basenowej. CZYTAJ
Rowerowe tandemy na bocheńskim Rynku 2017-09-19
W niedzielę 17 września 2017 r., w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, na bocheńskim Rynku gościli rowerzyści. CZYTAJ
Animacje dla rodzin na „żywej ulicy” rozpoczęte 2017-09-19
18 września o godz. 16.00, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, ruszyły zapowiadane atrakcje na Placu św. Kingi. CZYTAJ
Bochnia uczestnikiem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2017-09-15
Burmistrz Miasta Bochnia zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniach, jakie przygotowane zostały w Solnym Grodzie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. CZYTAJ
Podróżuj po Bochni rowerem – dostaniesz bezpłatną kawę 2017-09-15
W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Wydział Promocji i Rozwoju Miasta wraz z bocheńskimi przedsiębiorcami przygotował zachętę dla użytkowników dwóch kółek. CZYTAJ
I etap kontroli konserwatorskiej - średniowieczny Układ Urbanistyczny Bochni 2017-09-14
W dniu 13 września br. w obrębie Rynku w Bochni odbył się I etap kontroli konserwatorskiej na zabytku wpisanym do rejestru pod numerem A – 244 średniowieczny Układ Urbanistyczny Bochni Przedstawiciel Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ramach zadań wynikających z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, przy udziale Architekta Miejskiego skontrolował stan elewacji części kamienic zlokalizowanych przy Rynku w Bochni. CZYTAJ
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Wypisz się Zapisz się