Pomoc publiczna
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ma formę zwolnień w podatku dochodowym. Do korzystania z pomocy publicznej upoważnia przedsiębiorcę zezwolenie wydawane przez Krakowski Park Technologiczny, spółkę zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną. Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy.

KPT
Małe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w Województwie Małopolskim wynosi 55 %, średnie firmy mogą liczyć na 45 %, duże firmy – 35%.


Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria - zainwestują na terenie sse minimum 100 tys. euro oraz prowadzona przez nie działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną, co szczegółowo reguluje rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.Istnieją dwa sposoby naliczania pomocy publicznej:

  • z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy
  • z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego.

Przykład obliczania wysokości przysługującej inwestorowi pomocy publicznej obrazuje poniższa tabelka:


tabelka

W powyższy sposób obliczona kwota pomocy publicznej może być odbierana przez przedsiębiorcę w postaci niepłaconego podatku dochodowego do końca funkcjonowania strefy, czyli obecnie do 31 grudnia 2026 roku. Można, więc powiedzieć, że przedsiębiorca
de facto nie płaci podatku dochodowego w ogóle, aż do chwili wyczerpania kwoty pomocy wyliczonej na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów utworzenia nowych miejsc pracy.

Osoby do kontaktu w Krakowskim Parku Technologicznym:
Wojciech Przybylski - Prezes Zarządu
Małgorzata Popławska - Wiceprezes Zarządu


Krystyna Sadowska - Dyrektor Działu Promocji i Rozwoju Strefy

Jacek Bielawski - obsługa inwestora
tel. 12 6401949, jbielawski@sse.krakow.pl

Marcin Nalepa – obsługi inwestora
tel. 12 6401957 , mnalepa@kpt.krakow.pl

Dział Prawny
Mariola Kocon - Dyrektor
tel. 604621 005
tel. 12 6401943

Dodatkowo link do strony Krakowskiego Parku Technologicznego:
www.kpt.krakow.pl