Trwa uzbrajanie BSAG
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Pogoda sprzyja pracom nad uzbrojeniem Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

W chwili obecnej realizacja robót na terenie strefy ukierunkowana jest w szczególności na skomunikowanie i wykonanie niezbędnej sieci uzbrojenia, celem uruchomienia działalności firmy Werner Kenker. Produkcja w zakładzie pierwszego inwestora uruchomiona zostanie wiosną tego roku. Aktualnie wykonywane są poszczególne odcinki podbudowy dróg, pierwsze warstwy nawierzchni asfaltowej, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Zrealizowano już przekładki istniejących sieci oraz połączenie drogi powiatowej z ulicą Smyków. Roboty będą wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, który jest na bieżąco monitorowany w trakcie odbywających się cyklicznie rad budowy w obecności wykonawcy, zespołów inspektorów nadzoru oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.