Zabudowana nieruchomości komunalna - ul. Krzyżanowicka
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Urząd Miasta Bochnia informuje, że dysponuje atrakcyjną zabudowaną nieruchomością komunalną, położoną w Bochni przy ul. Krzyżanowickiej.

Działki oznaczone ewidencyjnie nr 145 o pow. 0,8300 ha i 143/2 o pow. 0,6100 ha. położone w Bochni przy ul. Krzyżanowickiej. Według prawnie obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia, uchwalonego przez Radę Gminy Bochnia Uchwałą Nr XXVII/319/06 z dnia 29.10.2006 r.  działki leżą w terenie oznaczonym symbolami:

•    Działka nr 143/2 ZN- tereny korytarzy ekologicznych,
•    Działka nr 145 ZN- tereny korytarzy ekologicznych i ZL – tereny leśne.

Działka 145 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 142,26 m2, budynkiem gospodarczym o pow. 71,74 m2, (szklarnie, mnożarka, kotłownia i stajnia) o pow. ogólnej 1736,06 m2.


Dodatkowe informacje:
Wydział GMiR Urzędu Miasta  Bochnia
pok. nr 116
tel. (14) 61 49 142
fax. (14) 61 18 399


2

krzyzanowicka