Udział we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Udział we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 402 o pow. 0,4700 ha TR1O/00043886/9

Gmina Miasta Bochnia informuje, że dysponuje udziałem we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 402 o pow. 0,4700 ha TR1O/00043886/9.

Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym (kurnik) z zapleczem socjalnym. Powierzchnia użytkowa 960 m2. Według prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia przedmiotowa nieruchomość występuje w terenie oznaczonym symbolami KDD – tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej (zmeliorowane), MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zmeliorowane) i R1- tereny rolne (zmeliorowane). Ponadto nieruchomość znajduje się w obrębie granicy projektowanego Niepołomickiego Parku Krajobrazowego. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o wszczęciu postępowania scaleniowego odnośnie działki nr 402. Dział IV księgi wieczystej nieruchomości obciążony jest hipoteką kaucyjną – 100 000 zł (kredyt kupiecki).


Dodatkowe informacje:
Wydział GMiR Urzędu Miasta Bochnia
pok. nr 116
tel. (14) 61 49 142
fax. (14) 61 18 399

proszowki