empty-photo-mec-call

Następne wydarzenie

QR Code

Data

30 czerwca 2018

30 czerwca

30 czerwca 1921 r. zmarł Wojciech Samek, rzeźbiarz-kamieniarz, właściciel Zakładu Rzeźby Artystycznej w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 14, wykonawca setek nagrobków, detali architektonicznych z kamienia oraz elementów wystrojów kościołów na terenie Małopolski.

30 czerwca 1969 r. zmarł Jan Gębica, polonista, nauczyciel gimnazjalny, bibliofil. Nauczyciel gimnazjalny w Złoczowie, Pińczowie, kieleckich gimnazjach im. J. Śniadeckiego oraz im. Królowej Jadwigi, działacz kulturalny. Brał udział w tajnym nauczaniu, więzień obozów koncentracyjnych Sachsenhausen, Mauthausen i Oranienburgu. W obozach podtrzymywał na duchu współwięźniów, poprzez głoszone w barakach pogadanki z zakresu historii i literatury polskiej. Od 1945 do 1965 r. uczył w liceum ogólnokształcącym w Bochni. Organizował odczyty i wystawy, np. w 1949 r. dużą ekspozycję poświęconą Mickiewiczowi. Utrzymywał kontakty z pisarzami, m. in. Gustawem Morcinkiem. Zgromadził znakomity, kilkutysięczny księgozbiór, w którym znajdowały się cenne starodruki i pierwodruki liczne mickiewicziana.

print

ZNAJDŹ NAS NA:

Kamery online
Zobacz bocheński Rynek

Kamery

Zmień strefę Miasto

Miasto

Zmień strefę Turystyka

Turystyka
Accessibility