Kontakt
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.
Kierownictwo Urzędu
14 61 49 101 - Sekretariat Burmistrza Miasta
14 61 49 102 - Stefan Kolawiński - Burmistrz Miasta
14 61 49 103 - Lucjan Robert Cerazy - Zastępca Burmistrza Miasta
14 61 49 105 - Edyta Groblicka-Kuc - Sekretarz Gminy
14 61 49 120 - Grażyna Zioło - Skarbnik Miasta
Wydział Promocji i Rozwoju Miasta
14 61 49 150 - Naczelnik Wydziału
14 61 49 151 / 153 - Promocja miasta
14 61 49 182 - organizacje pozarządowe
14 61 49 153 - wydawnictwa i strona internetowa
Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
14 61 49 110 - Naczelnik Wydziału i kadry
14 61 49 111 - Zastępca naczelnika
14 61 49 112 - archiwum zakładowe, sprawy gospodarcze UM
14 61 49 113 - dowody osobiste
14 61 49 115 - ewidencja ludności
14 61 49 116 - obrona cywilna, sprawy wojskowe
Wydział Budżetowo-Finansowy
14 61 49 120 - Skarbnik Miasta
14 61 49 121 - Zastępca naczelnika
14 61 49 122 - kasa urzędu
14 61 49 123 - księgowość
14 61 49 125 - płace, audyt wewnętrzny
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
14 61 49 124 - Naczelnik Wydziału
14 61 49 124 - podatki od nieruchomości osób fizycznych
14 61 49 126 - podatki: od nieruchomości dla osób prawnych, rolny i leśny
Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
14 61 49 130 - Naczelnik Wydziału
14 61 49 133 - inwestycje - drogi, zajęcie pasa drogowego
14 61 49 134 - inwestycje - wodociągi i kanalizacja, oświetlenie miasta
14 61 49 135 - utrzymanie czystości, zieleń miejska
14 61 49 136 - inwestycje - nadzór inwestycyjny
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa
14 61 49 140 - Naczelnik Wydziału
14 61 49 141 - mienie komunalne
14 61 49 142 - obrót mieniem komunalnym
14 61 49 143 - dodatki mieszkaniowe, lokale socjalne i komunalne
14 61 49 144 - ewidencja działalności gospodarczej
14 61 49 145 - geodeta gminny
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego
14 61 49 131 - Kierownik Referatu/Architekt Miejski
14 61 49 132 - architektura
Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rewitalizacji Miasta
14 61 49 182 - pozyskiwanie Funduszy Zewnętrznych i Rewitalizacja Miasta
Urząd Stanu Cywilnego
14 61 49 160 - Kierownik USC
14 61 49 161 - Urząd Stanu Cywilnego
Biuro Rady Miasta
14 61 49 170 - Przewodniczący Rady
14 61 49 171 - Biuro Rady Miasta
14 61 49 172 - Biuro Rady Miasta
14 61 49 173 - biuro pracy radnego
Samodzielne stanowiska
14 61 49 104 - Asystent Burmistrza
14 61 49 180 / 181 - Radca Prawny UM
14 61 49 183 - zamówienia publiczne
14 61 49 152 - informatyk
14 61 49 185 - stanowisko ds. kontroli
14 61 49 154 - Ekodoradca
formularz kontaktowy