Aktualności

Marek Piekarczyk nowym Ambasadorem Bochni

2013-04-09

8 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Bochnia odbyło się posiedzenie Kapituły tytułu Honorowego Ambasadora Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia.

Tematem posiedzenia był wniosek o nadanie tegoż zaszczytnego tytułu Panu Markowi Piekarczykowi.

Na posiedzeniu obecni byli: Przewodniczący Kapituły - Stefan Kolawiński Burmistrz Miasta Bochnia, Członek Kapituły - Łucja Satoła-Tokarczyk Przewodnicząca Komisji Kultury oraz Członkowie Kapituły, którzy są Honorowymi Ambasadorami Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia: Jan Flasza - Dyrektor Muzeum im. St. Fischera w Bochni, Piotr Janeczek - Prezes Zarządu Stalprodukt S.A., Ksiądz Prałat Jan Nowakowski, Tadeusz Skoczek - Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Po zapoznaniu się z treścią wniosku i krótką dyskusją dotyczącą Kandydata, obecni na posiedzeniu Kapituły Członkowie zgodzili się z zasadnością wniosku głosując jednogłośnie za nadaniem Panu Markowi Piekarczykowi tytułu Honorowego Ambasadora Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia.

Ustalono, iż uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu nastąpi podczas Dni Bochni 2013 r.

Pełna wersja