Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia

Wykaz telefonów:

Kierownictwo Urzędu
14 61 49 101 – Sekretariat Burmistrza Miasta
14 61 49 102 – Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta
14 61 49 103 – Lucjan Robert Cerazy – Zastępca Burmistrza Miasta
14 61 49 105 – Edyta Groblicka-Kuc – Sekretarz Gminy
14 61 49 120 – Grażyna Zioło – Skarbnik Miasta

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
14 61 49 110 – Naczelnik Wydziału i kadry
14 61 49 111 – Zastępca naczelnika
14 61 49 112 – archiwum zakładowe, sprawy gospodarcze UM
14 61 49 113 – dowody osobiste
14 61 49 115 – ewidencja ludności
14 61 49 116 – obrona cywilna, sprawy wojskowe

Wydział Budżetowo-Finansowy
14 61 49 120 – Skarbnik Miasta
14 61 49 121 – Zastępca naczelnika
14 61 49 122 – kasa urzędu
14 61 49 123 – księgowość
14 61 49 125 – płace, audyt wewnętrzny

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
14 61 49 124 – Naczelnik Wydziału
14 61 49 124 – podatki od nieruchomości osób fizycznych
14 61 49 126 – podatki: od nieruchomości dla osób prawnych, rolny i leśny

Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
14 61 49 130 – Naczelnik Wydziału
14 61 49 133 – inwestycje – drogi, zajęcie pasa drogowego
14 61 49 134 – inwestycje – wodociągi i kanalizacja, oświetlenie miasta
14 61 49 135 – utrzymanie czystości, zieleń miejska
14 61 49 136 – inwestycje – nadzór inwestycyjny

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa
14 61 49 140 – Naczelnik Wydziału
14 61 49 141 – mienie komunalne
14 61 49 142 – obrót mieniem komunalnym
14 61 49 143 – dodatki mieszkaniowe, lokale socjalne i komunalne
14 61 49 144 – ewidencja działalności gospodarczej
14 61 49 145 – geodeta gminny

Wydział Promocji i Rozwoju Miasta
14 61 49 150 – Naczelnik Wydziału
14 61 49 151 / 153 – Promocja miasta
14 61 49 182 – organizacje pozarządowe
14 61 49 153 – wydawnictwa i strona internetowa
14 61 49 104 – kontakt dla mediów

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego
14 61 49 131 – Kierownik Referatu/Architekt Miejski
14 61 49 132 – architektura

Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rewitalizacji Miasta
14 61 49 182 – pozyskiwanie Funduszy Zewnętrznych i Rewitalizacja Miasta

Urząd Stanu Cywilnego
14 61 49 160 – Kierownik USC
14 61 49 161 – Urząd Stanu Cywilnego

Biuro Rady Miasta
14 61 49 170 – Przewodniczący Rady
14 61 49 171 – Biuro Rady Miasta
14 61 49 172 – Biuro Rady Miasta
14 61 49 173 – biuro pracy radnego

Samodzielne stanowiska
14 61 49 180 / 181 – Radca Prawny UM
14 61 49 183 – zamówienia publiczne
14 61 49 152 – informatyk
14 61 49 185 – stanowisko ds. kontroli
14 61 49 154 – Ekodoradca

Formularz kontaktowy

ZNAJDŹ NAS NA:

Kamery online
Zobacz bocheński Rynek

Kamery

Zmień strefę Miasto

Miasto

Zmień strefę Turystyka

Turystyka
Accessibility